Julianuse Õigusbüroo pakub põnevat karjäärivõimalust suurte kogemustega inkassofirmas

Julianus Inkasso on võlgade sissenõudmise valdkonnas Eesti turuliider. Julianuse Õigusbüroo pakub vaheldusrikast kogemust töötada ning praktiseerida õigust enam kui 25 aastat oma valdkonnas tegutsenud ettevõttes. Miks on Julianuses põnev ja arendav töötada ning millised võimalused on siin karjääriredelil kerkimiseks?

 

Krista Raudsepp on töötanud Julianus Inkassos ja Julianuse Õigusbüroos kokku 15 ülipõnevat tööaastat, olles nii kohtuosakonna juht, praktiseeriv kohtujurist, andmekaitsespetsialist kui ka juhtkonna juriidiline nõustaja. „Iga tööpäev siin on vaheldusrikas ja eriline ning sisuliselt on olematu tõenäosus, et järgmine tööpäev ühtib identselt eelmise päeva sisu, ülesannete või tegemistega. Väga aktuaalne on isikuandmete töötlemisega seonduv – suhtlus ja koostöö järelevalveametitega, aga ka andmesubjekti päringutele vastamine. Juristi igapäeva tööülesannete hulka kuuluvad vaieldamatult õiguslike hinnangute ja analüüside koostamine, kohtupraktikaga kursisolek ning omandatud teadmiste jagamine kolleegidele ehk koolitused.”

Julianuse Õigusbüroo osutab klientidele õigusteenust, esindades kliente nii kohtuvälises kui ka kohtumenetluses, mis toob esmalt kaasa õigusrahu saavutamise eesmärgil kompromissläbirääkimiste pidamise, vajadusel kliendi esindamise kohtumenetluses ning pärast edukat kohtumenetlust täiendavalt kliendi esindamist ka täitemenetluses. Juristi igapäevatöö osaks on suurepärased teadmised, orienteerumisoskused ja kogemused tsiviilseadustiku üldosa seaduses, võlaõigusseaduses, täitemenetlust reguleerivates õigusaktides, samuti maksejõuetusmenetluste õigusaktide, rahvusvahelise õiguse, sealhulgas Euroopa Liidu õigusaktide ja konventsioonide tundmine.

„Julianuse Õigusbüroo on suurepäraste võimalusega ettevõte, kus alustada näiteks juuraõpingute kestel või pärast lõpetamist esimesele töökohale just kogenud juristi assistendina, kelle kõrvalt asuda end üles töötama. Meie kohtuosakonnast on välja kasvanud nii advokatuuriliikmeid kui ka tulevasi töötajaid riigiametkondadesse ja advokaadibüroodesse. Siin omandatud töökogemus on töötaja vaatele tuginedes väärtuslik ja hinnatud nii õigus- kui ka advokaadibüroodes, aga ka avalikus sektoris,” räägib Raudsepp.

Julianuse maja

Ta lisab, et olles oma töö suur fänn, on tema jaoks vaieldamatult üks kandvaim alustala kolleegid. „Julianuse pere on väga kokkuhoidev, abivalmis ja rõõmsameelne. Kui minu töö ei oleks põnev, ei oleks ka minu tööstaaž nii pikk! Igas vaidluses ja olukorras on oma nüanss, mis teeb selle eriliseks ja erinevaks ning toob kaasa teadmiste proovilepaneku, uued teadmised ning silmaringi avardamise. Ja kliendid hindavad meie pühendumist ja põhjalikkust. Julianus Inkasso ja Julianuse Õigusbüroo klient saab keskenduda enda põhitegevusele, mitte tegeleda võlanõuete sissenõudmisega kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses.”

Töörõõmu aitavad säilitada toredad kolleegid ning mõnus sisekliima

Kaks ja pool aastat Julianuses töötanud kohtuosakonna meeskonna juht, vanemjurist Alla Žulinskaja kiidab põnevat ja vaheldusrikast tööd, suurepärast meeskonda ning häid arenemisvõimalusi. „Igapäevaselt omandan uusi teadmisi nii kohtumenetluse kui ka juhtimise vaates, nõustades kohtutiimi, esindades kliente kohtudes kui ka jagades tööülesandeid. Tööpõld on väga lai: igapäevaselt puutub kohtumeeskond kokku nii võla-, pankroti-, pärimisõiguse, aga ka võlanõuete, ühisvara jagamise ning tehingute tühiseks tunnistamisega. Lisaks on meie töö äärmiselt vajalik ühiskondlikus ja majanduslikus mõttes, sest meie roll on ühtlasi õpetada vastutustunnet laenukohustuse võtmisel ja selle täitmisel.”

Peajuristi assistent Anne Õunapuu on Julianuse kohtuosakonnas töötanud 16 aastat. „Minu igapäevatöö hõlmab erinevaid ülesandeid alates juriidiliste vaidluste analüüsist kuni kohtusse maksekäsu kiirmenetluse avalduse ja hagiavalduste koostamise ja kohtuotsuste analüüsini ning vajadusel apellatsioonkaebuste koostamiseni. Meie puutume põhiliselt kokku võlaõiguslike vaidlustega, millest suurima osa moodustavad laenu- ja krediidilepingud, teenuse osutamise lepingud, võõrandamislepingud, kasutuslepingud, töövõtulepingud, veolepingud, kindlustusvaidlused jne.”

Ta lisab, et kohtuosakonnas on arenguvõimalus kindlasti olemas: assistendist on võimalik edasi liikuda nooremjuristiks ja kui olemas vastav kvalifikatsioon, siis ka juristiks. „Kui inimesel on soov ja tahe areneda, siis Julianus pakub selleks võimalust! Igavust siin ei tunne ning juriidilistes vaidlustes saab end pidevalt harida.”

Kohtuosakonnas kohtumenetluse tiimis töötav juristi assistent Gjunai Abdullajeva kiidab Julianuse süsteemide automatiseeritust. „Mulle meeldib, et meie töö käib alati väga kiiresti ning assistendile antakse võimalus pidevalt uute asjadega tegeleda. Rutiini ei ole. Minu töö on valmistada juristidele ette õiged dokumendid õigeks ajaks, kohtu määratud tähtaegadeks. Väga tore on alustada assistendi ametikohast, sest tänu sellele saab täpselt teada, kuidas kohtumenetlused toimuvad.”

Jurist Anni Kennedy töötab alates tänavusest juunist Julianuse Õigusbüroo juristina, varasemalt oli ta jurist Julianus Inkasso juriidilises osakonnas. „Minu töö hõlmab juriidiliste dokumentide koostamist, sh kohtutele hagiavalduste, seisukohtade, taotluste jm menetluslike dokumentide koostamist ja esitamist. Töös tuleb tihti ette ka telefoni ja e-kirja teel kohtutäiturite, klientide ja võlgnikega ning nende esindajatega suhtlemist, kompromissläbirääkimisi. Samuti aitan koostada vastuseid Andmekaitse Inspektsiooni ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti vastusnõuetele. Tihti arutame küsimusi läbi kolleegidega enne lõpliku seisukoha kujundamist, mitmed dokumendid valmivad koostöös.”

Kennedy hindab kõrgelt võimalust pidevalt oma kogemuste ja teadmiste pagasit suurendada. „Mul on olnud võimalus korraldada näiteks ettevõttesisene koolitus andmekaitsevaldkonnas. Mulle meeldib, et töö käigus saab palju juurde õppida ja tööülesanded on huvitavad. Töörõõmu aitavad hoida toredad kolleegid ja toetav kollektiiv, ühisüritused ning paindlikkus tööaja ja –koha suhtes, sest vajadusel on võimalus kodukontoriks.”

Julianus Inkasso turuosa Eesti inkassosektorist on üle 50%. Kuigi aastatega on meie inimeste finantskäekiri muutunud positiivsuse poole, on siiski selles osas veel palju õppida. Julianuse töötajad aitavad omalt poolt kaasa, et oleksime paremad oma finantsasjade planeerimisel ja mõtleksime enne uute kohustuste võtmist enda reaalsed võimalused ja vajadused läbi.

Julianus Inkasso ootab enda meeskonda alati tarku, säravaid ja andekaid inimesi. Kui arvad, et oled üks nendest või soovid tulla Julianuse Õigusbürosse praktikale, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri aadressile work@julianus.ee.