Julianus Inkasso ülevaade Eesti eraisikute maksehäirete olukorrast 2021 aastal

Olulisemad tähelepanekud

 • 2021 aastal on Eesti „keskmine võlgnik“ 42 aastane eesti rahvusest mees, kellel on 2 aktiivset maksehäiret, võla kogusummaga ca 2900 eurot. 
 • 2021. aasta veebruari seisuga on teada vähemalt 235 594 aktiivse maksehäire olemasolu Eesti eraisikutel. Siia hulka ei ole arvestatud parkimistrahve, prügiveo arveid vms, mis ei näita otseselt maksevõimet.  
 • Keskmine maksehäirete suurus ühe isiku kohta on tõusnud 2904 euroni (oli 1600 eurot 2017. aastal). 
 • 55%-l võlglastel on rohkem kui 1 aktiivne maksehäire, seejuures 15% võlglastel on 5 või rohkem aktiivset maksehäiret. 
Maksehäirete hulk isikulIsikute hulkOsakaalSummaKeskmine võlg isiku kohta
140 384 44,4%44 684 552 €1106€
217 695 19,5%40 807 054 €2306 €
311 29912,4%37 974 232€3361 €
47 482 8,2%34 553 312 €4618 €
5 või enam14 041 15,4% 105 983 473 €7548 €
90 901 100% 264 002 623 €2 904 €

Tähelepanuväärset

 • 5 või enama võlgnevusega isikute hulk on oluliselt kasvanud (2017a. 6,1% vs 2021a. 15,4%).  
 • Samas on püsinud stabiilsena nende isikute keskmine võlasumma (2017a. 6800  eurot vs 2021a. 7548 eurot). 
 • Ligi 1,7%-l võlgnikest on 10 või rohkem aktiivset maksehäiret, keskmise võlgnevuse kogusummaga lausa 12 546. 

Võlgnike vanuseline jaotus

Vanus -25 Vanus 26-35 Vanus 36-45 Vanus 46-55 Vanus 55+ 
võlgade arv isikul isikuid tk Isikute osakaal võlg isiku kohta isikuid tk Isikute osakaal võlg isiku kohta isikuid tk Isikute osakaal võlg isiku kohta isikuid tk Isikute osakaal võlg isiku kohta isikuid tk Osakaal võlg isiku kohta 
1932 47,7% 587 7953 37,7% 907 10217 38,6% 1350 8571 43,9% 1386 11710 59,3% 909 
794 19,6% 1780 4132 19,6% 2038 5243 19,8% 2577 3976 20,4% 2621 3550 18,0% 1981 
526 13,0% 2788 2940 14,0% 3192 3515 13,3% 3380 2494 12,8% 3777 1824 9,2% 3189 
325 8,0% 4152 2040 9,7% 4408 2519 9,5% 4435 1574 8,1% 4591 1024 5,2% 5675 
5? 477 11,8% 7872 4009 19,0% 7525 5008 18,9% 7443 2905 14,9% 7882 1643 8,3% 7238 
kokku 4054 100% 2248 21074 100% 3045 26502 100% 3307 19520 100% 3168 19751 100% 2086 

Tähelepanuväärset:

 • kuni 25 aastate osakaal kõigist võlgnikest püsib allpool 5% piiri. 
 • Kahaneb nende noorte inimeste osakaal, kellel on ainult üks aktiivne maksehäire. Kui 2017a selliseid noori ca 80%, siis täna on see näitaja kõigest 47%.  
 • Kõige nooremate ja kõige vanemate isikute grupis on keskmine võlgnevuse summa märgatavalt madalam kui teistes vanusegruppides.  

Võlgnike sooline jaotus (eraisikud)

Eraisikust võlgnikud Võlgade arv unikaalseid summa 
mehed 150 632 63,9% 59602 65,6%    180 882 893 €68,5% 
naised 84 962 36,1% 31299 34,4%      83 119 730 €31,5% 
235 594 100% 90 901 100%    264 002 623 €100% 

Tähelepanuväärset:

 • 2019a. seisuga oli Eesti rahvaarv 1,32 miljonit inimest, kellest 47% on mehed ja 53% naised. Samas võlglaste hulgas on 64% mehi ja 36% naisi 
 • Seega võlgnike seas on jätkuvalt suhe ca 2/3 vs 1/3 meeste „kasuks“.   
 • Meessoost võlgniku keskmine võlgade kogusumma on 3035 eurot, naistel 2656 eurot.  

Võlgnike sooline ja vanuseline jaotus kombineeritult

vanus 18-25 vanus 26-35 vanus 36-45 vanus 46-55 vanus 55+ 
Eraisikust võlgnikud Arv Osakaal Arv Osakaal Arv Osakaal Arv Osakaal Arv Osakaal 
mehed 2555 63,0% 14159 67,2% 18128 68,4% 13076 67,0% 11684 59,2% 
naised 1499 37,0% 6915 32,8% 8374 31,6% 6444 33,0% 8067 40,8% 
kokku 4054 100% 21074 100% 26502 100% 19520 100% 19751 100% 

Tähelepanuväärset:

 • Seaduspärasus, et Eesti võlgnikest moodustavad ca 2/3 mehed ja 1/3 naised, kehtib läbivalt vanusest hoolimata, millest võib järeldada, et mehed on riskialtimad kogu elu jooksul. 
 • Sooline võlgnike osakaal muutub oluliselt alles vanemas eas. Seda ei põhjusta meeste käitumise muutumine, vaid keskmise eluea vahe (meestel 73 aastat, naistel 82 aastat. 

Võlgnike jaotus vastavalt rahvusele

Rahvus elanike arv Eestis Osakaal Võlgnike osakaal Keskmine võlgnevus isiku kohta Võlgnevuste arv isiku kohta 
eestlased 909 552 73,5% 67,7%            3 228 €2,96 
venelased 327 802 26,5% 32,3%            2 959 €2,76 
kokku 1 237 354 100% 100% 

Tähelepanuväärset:

 • Kui võrrelda Eesti elanikkonnast kahe suurima rahvuse, eestlaste ja venelaste, võlgnevusi, siis nähtub, et vene rahvusest inimesed moodustavad 26% sellest kogumist, kuid võlgnike hulgas on nende osakaal 32%.  
 • Samas eestlaste võlad on ühe isiku kohta suuremad ning eestlastel on ka aktiivseid maksehäireid rohkem.  

Kokkuvõtlikult

 • Koroonapandeemia on aastaga töötute hulka Eestis peaaegu kahekordistanud. Samas võib öelda, et 7-8% töötusmäär ei ole midagi ennekuulmatut.   
 • Keskmise võlgnevuse summa jätkab endiselt kasvamist (2020a 2200 euro vs 2021a 2900 eurot). Sellises suuruses võla tasumine keskmise palga juures ja sundkulude kõrvalt ei ole lihtne ülesanne. 
 • Ca 60% juhtudel võlamenetluse alustamisel on isikul juba aktiivne maksehäire olemas, mis viitab sellele, et ei kontrollita piisavalt isikute tausta. 

 

Eeltoodud andmed põhinevad Julianus Inkasso ja taust.ee maksehäireregistri andmetel.

 

Oliver Markvart

Julianus Inkasso juhataja

oliver.markvart@julianus.ee