Julianus Inkasso saavutas kohtus võidu tema kohta valeinfot levitanud MTÜ Võlanõustajate Liidu ja võlanõustaja ees

2020. aasta 1. detsembril näidati ETV saates ,,Suud puhtaks’’ MTÜ Võlanõustajate Liiduni jõudnud Julianus Inkasso saadetud võlanõuet, mis osutus võltsinguks. Liit enda eksimust tunnistada ei soovinud ning Julinus Inkasso oli sunnitud enda maine kaitsmiseks pöörduma kohtusüsteemi poole. Tänaseks on langetatud kohtuotsus inkassofirma kasuks, mis kohustab MTÜ-d Võlanõustajate Liit hüvitama valeinfo levitamisega tekitatud kahju ning avaldama ametliku vabanduse.

Rahvusringhäälingu ,,Suud puhtaks’’ 2020. aasta 1. detsembri saatesse olid esinema kutsutud MTÜ Võlanõustajate Liidu spetsialistid Evelin Eichhorst ja Teele Kalk-Kõdar ning saade keskendus kiirlaenuäridele ning eestlaste võlakäitumisele. Ühe negatiivse näitena kasutati suurte summade tõttu furoori tekitanud Julianus Inkasso hagihoiatust, millest jäi mulje, et algselt kliendilt sisse nõutud 4 639 eurost oli lisakuludega saanud põhjendamatult suur 80 136 euro suurune võlasumma.

Hilisemal Julianus Inkasso uurimisel selgus, et Võlausaldajate Liiduni jõudnud nõude andmed olid võltsitud. Julianus Inkasso oli enne saate eetrisse jõudmist avatud koostööks, kuid saate toimetus ei andnud ettevõttele nõude tõesuse kontrollimise võimalust. Antud juhtum on õpetlikuks pretsedendiks, mis näitab kui oluline on nii meedia poolne faktikontroll, kui ka eraettevõtete ja üksikisikute vaheline koostöö valeandmete leviku peatamisel. 

 

Eesti Rahvusringhääling ning saade “Suud puhtaks” on Julianus Inkassole 2021. aasta alguses nii saates kui ka veebiartiklis vabanduse esitanud, kuid MTÜ Võlanõustajate Liit ja selle esindaja seda ei teinud ning Julianus Inkasso oli sunnitud enda maine ja põhiõiguste kaitsmiseks pöörduma Eesti kohtusüsteemi poole. Tänaseks on langetatud esimese astme kohtuotsus Julianus Inkasso kasuks, mille kohaselt peavad  MTÜ Eesti Võlausaldajate Liit ja võlanõustaja Evelyn Eichhorst valefaktid avalikult ümber lükkama ning hüvitama nende levitamisega tekitatud kahju.

 

Julianus Inkasso kutsub nii võlgnikke kui ka võlanõustajaid üles vastastikusele koostööle ja tähelepanelikkusele ennetamaks tulevikus sarnaseid juhtumeid. “Fookus peab olema suunatud ühisele panusele inimeste rahatarkuse kasvatamisel ning nende nõustamisel kohustuste täitmisel, mitte meie tegevusvaldkonnast sihilikult hirmutava mulje loomisel,” tähendas Julianus Inkasso tegevjuht Oliver Markvart.