MINU VÕLANÕUE ON AEGUNUD?

Sain meeldetuletuse võlgnevuse kohta, aga minu võlg on aegunud.

Võlgnevuse saab aegunuks tunnistada kohus ning ainult juhul, kui võlgnik seda taotleb.

Aegumine võimaldab võlgnikul üksnes keelduda oma võla tasumisest, kuid ei muuda võlga olematuks ja võlgnevuse sissenõudmine jätkub kuni võlgnevuse tasumiseni.

Võlainfot võib avaldada maksehäirete registris kuni 15 aastat.