INKASSO KAUDU VÕLA SISSENÕUDMINE JA TASUMATA ARVETEGA SEOTUD KÜSIMUSED

Mille alusel on minu võlgnevus(ed) antud sissenõudmiseks Julianus Inkassole?

Juhul, kui jätate kauba või teenuse eest arve tasumata, on Teie teenusepakkujal (võlausaldajal) õigus võla sissenõudmiseks pöörduda Julianus Inkasso poole ja sõlmida koostööleping.

Samuti võib võlausaldaja otsustada võlgnevused loovutada Julianus Inkasso-le. Sellisel juhul kõik lepingujärgsed õigused lähevad üle Julianus Inkassole, kellest saab uus võlausaldaja.

Ma pole arvet saanud. Mida ma pean tegema?

Esmalt veenduge, et Teie andmed (e-posti aadress, telefon, postiaadress) on teenusepakkuja juures õiged.

Kontrollige üle rämpspost/junki kaustad.

Lugege teenusepakkuja lepingut, kas ja kuidas võlausaldaja arved edastab. Nt. ettevõtte saadab arved ainult juhul, kui teenuseid on osutatud vähemalt 5 euro eest või vähemalt 1 kord aastas.

Kui arve ei ole Teieni jõudnud, siis olge ise aktiivne ja küsige kordusarvet. Arve mittekättesaamine ei vabasta kohustusest seda õigeaegselt tasuda.

Tasumisega viivitamisel lisanduvad arvele viivis ja sissenõudmiskulud.

Nõue on alusetu, sest ma pole saanud alusdokumente.

Julianus Inkasso ei saada võlateadetega koos võla alusdokumente.

Kuna isiku kontaktandmed võivad muutuda, siis ilma Teie sooviavalduseta ja isikutuvastuseta võlgnevuse aluseks olevaid dokumente me automaatselt ei väljasta.

Alusdokumentide ja muude lisadokumentide saamiseks palume helistada telefonil +372 681 4456 või kirjutada e-postile meeldetuletus@julianus.ee.

Miks ma pean oma võla tasuma Julianus Inkassole, mitte teenusepakkujale?

Teie teenusepakkuja on oma koostööpartneriks valinud võlgade sissenõudmisel Julianus Inkasso.

Julianus Inkasso tegeleb nüüd Teie võla sissenõudmisega ja omab kõige täpsemat infot võlgnevuse kogusumma kohta. Kui Te tasute võla kogusumma Julianus Inkasso arvelduskontole, jõuab raha võla katteks kõige kiiremini.

Makse laekumisel lõpetatakse võla sissenõudmine, teavitatakse Teie teenusepakkujat võla tasumisest ja lõpetatakse Teie maksehäire Taust.ee-s.

Sain Julianus Inkassolt maksemeeldetuletuse aga olen võla juba tasunud. Miks ma pean sissenõudekulu tasuma?

Kui olete makse sooritanud pärast arve maksetähtpäeva ja võla sissenõudmine on juba Julianus Inkassos algatatud, tuleb Teil tasuda lisaks põhivõlgnevusele ka viivised ja sissenõudmiskulud.

Kui tegite makse ettevõttele, kes Teile teenust pakkus, siis palun saatke meile maksekorraldus e-postile meeldetuletus@julianus.ee. Viivised ja sissenõudmiskulud tuleb Teil tasuda sellisel juhul Julianus Inkasso kontole.

Mugavalt saate seda teha Julianuse Iseteeninduses SIIN.

Küsimustele vastame klienditoe chatis või helistage telefonil +372 681 4456.

Võla sissenõudmine kestab kuni võla täieliku (sh sissenõudekulude) tasumiseni ning Teie andmed on seni avaldatud maksehäirete registris Taust.ee.

Kuidas saab Julianus Inkasso võlainfot?

Julianus Inkassole edastab võlainfo võlausaldaja ehk ettevõtte/eraisik, kes osutab/osutas Teile teenust. Kui jätate teenuse või järelmaksuga ostetud toote eest arve(d) maksmata, edastatakse võlanõue Julianus Inkassole sissenõudmiseks.

Mul pole lepingut Julianus Inkassoga, mis õigusega te töötlete minu kontaktandmeid?

Teie teenusepakkujal on õigus Teie võlgnevuse sissenõudmiseks pöörduda Julianus Inkasso poole ja sõlmida koostööleping.

Julianus Inkasso on volitatud esindama võlausaldajat võlgade sissenõudmisel nii kohtuväliselt, kui ka kohtu kaudu.

Volituse alusel on Julianus Inkassol õigus talle edastatud võlgniku kontaktandmeid töödelda ilma isiku nõusolekuta.

Vaata lisaks Isikuandmete kaitse seaduse § 14 ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b.