ELEKTRI EEST ON MAKSMATA? VEE EEST ON ARVE MAKSMATA?

Millal võidakse elekter/vesi ära välja lülitada?

Elekter või vesi võidakse ära võtta siis, kui olete jätnud oma arve(d) tasumata.

Teenusepakkuja/võrguettevõte võtab iga juhtumi menetlemist juhtumipõhiselt, mille käigus üritatakse Teiega kokkuleppele jõuda. Nt. võlga on võimalik tasuda maksekokkuleppe alusel.

Teenusepakkuja poolt saadetakse enne väljalülitamist voolu/vee väljalülitamise hoiatus. Kui seejärel võlga ei tasuta, sulgeb võrgu-/vee-ettevõte võlgnevuse edasise kasvu peatamiseks voolu tarbimise või maksmata veearve puhul vee tarbimise.