KOHTUMENETLUS

Sain kohtust dokumendid, mida pean tegema?

Võimalusel tasuge nõudel olev summa koheselt. Kui Teil ei ole võimalik korraga tasuda, siis kirjutage e-postile jurist@julianus.ee.

Kui kohtuotsuse järgset tasumist ei toimu, siis antakse täitedokument täitmiseks kohtutäiturile.

Sain kohtutäiturilt nõude? Mida teha?

Kogu võlanõude saate tasuda kohtutäiturile. Kui tasute võlgnevuse Julianus Inkassole, siis lisandunud kohtutäituri tasu saab maksta ainult kohtutäiturile!

Tasudes kohtutäiturile vabatahtliku täitmise ajal, st kui tasute võlgnevuse 10 päeva jooksul, peab maksma kohtutäituri tasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust. Vabatahtliku täitmise võimaluste kohta saate infot kohtutäiturilt.

Vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel, saab kohtutäitur juba rakendada sundtäitmise meetmeid, nt. konto või töötasu arestimine.

Küsimuste korral võtke ühendust e-posti teel jurist@julianus.ee.