KOHUSTUSLIK PRÜGIVEDU JA PRÜGIVEO TEENUSEST VABASTAMINE

Kohustuslik prügivedu (korraldatud jäätmevedu) ja prügiveo teenusest vabastamine

Jäätmeseaduse § 69 alusel loetakse jäätmevaldaja (nt. kinnistu omanik) liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.

Jäätmeveost vabastuse saamiseks peab jäätmevaldaja esitama kohalikule omavalitsusele avalduse jäätmeveost vabastamiseks. Kui avaldus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse poolt siis teavitatakse sellest jäätmevaldajat.

Otsust on võimalik Teil ise kontrollida kohalikust omavalitsusest või Teile teenust osutava prügifirma iseteenindusest. Sealt leiate ka arved, mis on Teile esitatud ja millise perioodi eest.

Jäätmevaldaja, kes ei esita ettenähtud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks automaatselt.

Seega, kui Teie ei ole ise lepingut sõlminud prügivedajaga ja Teil puudub kirjaliku korralduse alusel vabastus prügiveost, olete automaatselt liidetud lepinguga, mille on sõlminud kohalik omavalitsus prügivedajaga!