KUI SUUREKS LÄHEVAD MINU KULUD VÕLGNEVUSE TASUMISEL?

Miks minu võlale on lisatud sissenõudmiskulud?

Sissenõudmiskulud lisanduvad juhul, kui olete jätnud arve(d) tähtaegselt tasumata.

Sissenõudmiskulude summad tulenevad Eesti Vabariigis kehtivast võlaõigusseadusest.

Sissenõudmiskulude suurus on välja toodud järgmises punktis.

Kui suured võivad olla sissenõudmiskulud?

Sissenõudmiskulude suurus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivast võlaõigusseadusest. Seadus toob välja võlgnevuse summa vahemikud, mille alusel on õigus inkassofirmal sissenõudmiskulusid lisada võlgnevusele.
Eraisikule (füüsiline isik) kehtib Võlaõigusseadus §1132

Lepingu kestvuse ajal saab võlgnikult küsida sissenõudekulu 5 eurot iga tasumata arve kohta.

Nt kahe tasumata arve puhul on sissenõudekulud

2 x 5 = 10 eurot

Pärast lepingu lõppemist lisanduvad võlgnevusele järgmised sissenõudmiskulud:

  • Kuni 30 eurot, kui võlasumma on kuni 500 eurot
  • Kuni 40 eurot, kui võlasumma kuni 500 – 1000 eurot
  • Kuni 50 eurot, kui võlasumma on üle 1000 euro

Kohtumenetluse alustamisel lisanduvad võlgnevuse summale kohtukulud. Vaata kulude suurust võlakalkulaatorist SIIN.

Mille alusel arvestatakse viivist?

Viivis on tasu Teie teenusepakkujale Teie poolt viivitatud aja eest, millal arve(d) on jäänud tasumata.

Viivist arvestatakse rahalise kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohustuse täieliku täitmiseni. Viivise % suurus tuleneb Teie ja teenusepakkuja või kaubamüüja vahel sõlmitud lepingust või seaduse regulatsiooni alusel kohaldatavast määrast.

Viivist arvutatakse võlgnevuselt edasi ka siis, kui võlgnevuse sissenõudmiseks on pöördutud inkassofirmasse, kohtusse või nõue on antud kohtutäiturile.

Mis on intress?

Intress on tasu laenuandjale raha kasutamise eest. Intressi saab nõuda ainult siis, kui lepingus on selles kokku lepitud.

Kui kaua arvutatakse intressi?

Intressi saab nõuda selle perioodi eest, millal laenusaajal oli õigus raha kasutada ehk alates temale raha väljamaksmisest kuni selle kuupäevani, millal laenusumma tuli tagasi maksta. Seejärel intressi arvestus lõpeb.