Võlgade sissenõudmine välismaalt – kui tulemuslik see tegelikult ikkagi on?

Julianus Inkasso viimased paar aastat on olnud täis edulugusid. Omandati Eesti turu üks esirinnas tegutsenud krediidihaldusfirma, Lowell Eesti, ja laiendati haaret piiriüleses sissenõudmises. Julianus Inkasso on juba aastakümneid olnud number 1 Eestis. Täna on meie positsioon tugevam kui kunagi varem ning hea meeskond tagab edu ka sissenõudmises.

“Nii Eestis kui ka Lätis on üle 30% kohtuasjadest algatanud Julianus Inkasso.”

Meie tugevat haaret Baltikumis näitab fakt, et nii Eestis kui ka Lätis on üle 30% kohtuasjadest algatanud Julianus Inkasso. Vähem edukas pole olnud ka sissenõudmine Soome suunal. Inimesed kolivad, ning Soome on üks ahvatlus, kuhu maandutakse.

10- aastaga oleme Soomes elavate ja asuvate võlgnike vastu menetlust alustanud 21 236  korral. „Soome plussiks ja üheks edu võtmeks on ka kiire ning taskukohane kohtumenetlus, kui nõue on vaidlustamata, siis saab tulemuse kätte kiiremalt ja väikesemate kuludega kui Eestis,“ räägib Julianus Inkasso müügidirektor Mihkel Veskimägi.

 

Lai piiriülene haare

Täna on Julianus Inkassol tänu liidule kahe tugeva rahvusvahelise inkassofirmade katuseorganisatsiooniga European Collectors Association (ECA) ja League International for Creditors (LIC) võimekus esindada oma kliente üle kogu maailma. Kahe liidu peale on kokku ligikaudu 1000 liiget, kelle seas on esindatud pea kõik maailma riigid.

“Täna on Julianus Inkassol tänu kahele liidule võimekus esindada oma kliente üle kogu maailma.”

Mihkel Veskimägi sõnul on välismaalt raha tagasinõudmine kogenud võlanõudjale üpris lootusrikas. Loomulikult mängivad siin suurt rolli riigi seadusandlus ja ärikultuur. Põhja- Euroopat ja Lõuna-Euroopat on raske võrrelda. Lõunamaade pikad maksetähtajad ning „homme maksan“ suhtumine võib menetluse oodatust pikemaks venitada. Põhjamaade ettevõtluskeskkond ja ärimentaliteet annab võimaluse aga enamate edulugude rääkimiseks, lähiminevikku jäävad edulood Rootsist, Norrast ja Taanist. Aga mitmeid positiivseid lahendeid on tulnud ka teistest riikidest, nagu Bulgaariast, Ungarist, Itaaliast ja Ameerika Ühendriikidest.

 

Kuidas piiriülene sissenõudmine toimub?

Julianus Inkasso ülesanne ongi oma klienti kõikides väljakutsetes, mida piiriülene sissenõudmine kaasa toob, aidata. Lihtsalt nõudekirja saatmisest siin ei piisa. Meil on vaja partnerit, kes teeb taustakontrollid, selgitab välja võlgniku võimaliku asukoha, kui see on teadmata, ning vähetähtis pole ka kohaliku riigikeele tundmine.

“Kõikide tegevuste eest, alates nõude saatmisest välisriiki kuni kohaliku partneriga läbirääkimiste pidamisese ja menetluse jälgimiseni, kannab hoolt Julianus Inkasso.”

Teise riigi õiguse järgi käib ka kohtu ja täitemenetlus, mis toob endaga kaasa vajaduse leida enda õiguste eest seismiseks esindaja välisriigis. Kogu see tegevuste jada alates nõude saatmisest välisriiki kuni kohaliku partneriga läbirääkimiste pidamisest ja menetluse jälgimisest jääb meie kanda.

Meie kliendile Eestis jääb vaid Julianus Inkassoga lepingu sõlmimine. “Muuhulgas anname kliendile eestikeelse teavet ka menetluse hetkeseisust,” lisab Veskimägi.

 

Kas tasub proovida?

Pea igal nädalal saame ettevõtetelt päringu sisuga, kas välimaalt on ikka mõtet raha sisse nõuda? Suur vahemaa ja teadmatus riigi seadusandlusest ning tavadest tekitavad klientides vahel kõhklusi. „Eks riskid jäävad alati, nii rahvusvahelise kui ka Eesti-sisese sissenõudmise puhul,“ lisab Julianus Inkasso müügidirektor Mihkel Veskimägi. „Aga kui ei proovi, siis ei saa ka teada“

“Nõuete kohtueelne inkassomenetlus välismaal on ettemaksuta ning maksta tuleb vaid reaalselt tagasitoodud raha eest.”

Nii nagu kõikide menetluste puhul kehtib ka siin „algul töö pärast tasu põhimõte“. „Kui mingil põhjusel võlgnikult raha kätte ei saa, siis ei ole ka teenustasu. Põhjuse, miks raha ei laeku, saame oma rahvusvaheliselt partnerilt ning põhjuseid võib olla erinevaid, alates nõude vaidlustamisest kuni võlgniku pankrotini välja. “Seega on kohtueelne inkassomenetlus piiriüleselt on ettemaksuta ning maksta tuleb vaid reaalselt tagasitoodud raha eest.“

Kui teil on partnereid või kliente välismaal, kes on võlgu, siis saatke meile päring julianus@julianus.ee või helistage +372 681 4402, toome teie raha tagasi