Käitumisjuhend

Mida teha, kui on tekkinud maksevõlgnevus ning nõue on antud menetluseks inkassoettevõttele?


  • Kui olete saanud meilt teatise võlgnevuse kohta, siis küsimuste korral palume pöörduda telefoni numbril 6814434 või e-posti aadressil teenindus@julianus.ee.

  • Kui olete saanud meilt teatise võlgnevuse kohta ning selle kontaktil nimetatud isikut ei leidu, palume valest kontaktist meid teavitada sellest, et edaspidi vale pöördmist vältida.

  • Kui olete sattunud rahalistesse raskustesse, siis alustage probleemide lahendamisega kohe, sest iga maksega viivitatud päev suurendab teie võlakohustust veelgi.

  • Korrektse nõude korral soovitame võlgnevuse teatisel märgitud tähtajaks tasuda.

  • Makseraskuste korral tasub pöörduda makseteate saatnud inkassoettevõttesse, et läbi rääkida võimalused nõude ajatatud tasumiseks.

  • Kui inkassoettevõttega on varasemalt juba sõlmitud võla tasumise kokkulepe, kuid selle täitmine on töökaotuse või ajutise makseraskuse tõttu häiritud, tuleb sellest informeerida inkassoettevõtet, et kokku leppida uueda tagasimakse tingimused.

  • Kui teie võlgnevuse soovib teie eest tasuda mõni teie pereliige, sõber või tuttav, saab seda teha, kuid maksekorraldusel tuleks siis kindlasti märkida ka nõude viitenumber, mis on leitav võlateatelt.

  • Hoolitsege selle ees, et teie telefonioperaatoril, kommunaalteenuste pakkujatel või finantsteenuste osutajatel oleks olemas teie korrektsed kontaktandmed, et võlgnevuse tekkimisel saaksid nad teiega vahetult ühendust võtta ning võla tasumises osas juba selle tekkides kokku leppida.