Võla kalkulaator

Käesoleva kalkulaatori abil on võimalik vaadata, kui suureks võib muutuda võlg, kui seda tähtaegselt ära ei maksta ning selle sissenõudmine jõuab täitemenetlusse. Käesolev arvestus on toodud lähtudes hagimenetlusest. Juhul, kui võla sissenõudmiseks kasutatakse maksekäsu kiirmenetlust, siis on riigilõivumäärad teistsugused ning nõudja esindustasusid võlgnikult välja ei mõisteta.

Sisestatavad väljad

* Tähistab kohustuslikku välja